Doelstellingen

  •  Het geven van steun en het verlenen van medewerking aan verantwoorde programma’s ter instandhouding en het raszuiver houden van bovenstaande soorten.
  • Het verschaffen van diensten en het geven van inlichtingen aan de leden die deze vogels houden en kweken, zodat zij de taak ter instandhouding der soorten naar behoren kunnen vervullen.
  • Het uitwisselen van vogels onder de leden van de vereniging en leden van andere verenigingen, instellingen of wetenschappelijke organisaties met gelijke doelstellingen. Uiteraard binnen de nationale en internationale wetgevingen.
  • Samenwerking met andere organisaties met dezelfde doelstellingen. Reïntroduktieprojecten steunen en/of mee organiseren, zowel nationaal als internationaal. Een voorbeeld van samenwerking is het Wallich project Benelux.